Rázové vlny, nebo také přesněji ESWT (Extracoporal Shock Wawe Therapy)

Několik otázek a odpovědí

Co je to rázová vlna a jejich použití v medicíně?

Rázové vlny jsou velmi vzdáleně podobné akustickým vlnám a jsou energeticky silnější. Přirozené rázové vlny vznikají tehdy, jestliže zdroj zvukových vln má větší rychlost než-li je rychlost šíření zvuku (např. při průletu nadzvukového letadla, blesk při bouřce). Vzniklá rázová vlna se na zemi projeví třeskem a tlakovou vlnou. Její vlnoplocha, na rozdíl od akustické vlny, není sférická, ale kuželovitá. Jde o vlny s nesmírnou energií, které lze fokusovat (upravovat jejich průnik do hloubky).

Rázové vlny lze uměle vyrobit. Generátory, které dokáží generovat tak vysokou energii mohou pracovat na několika principech: elektromagnetickém, elektrohydraulickém či piezoelektrickém. Nejznámější a již delší dobu s velkým úspěchem aplikované, jsou rázové vlny v urologii, kde se používají při léčbě ledvinných kamenů. Místo klasické operace, se kameny v ledvině „ostřelují“ paprskem rázových vln, což vede k ztrátě celistvosti a následnému rozpadu na drobný písek, který odchází přirozenou cestou z těla ven (tzv. litotripsie).

Možnosti aplikace rázových vln v ortopedii?

Naše tělo za běžných okolností dokáže zvládnout většinu vnějších nepříznivých vlivů svými obrannými mechanizmy samo. Pokud ale trvá (např. zánětlivý proces) delší dobu, mohou obranné pochody těla selhávat, vyhasínat. Přínosem této terapie je to, že přináší do organismu nesmírnou energii, která dokáže tyto již oslabené mechanizmy stimulovat, či dokonce znovu nastartovat!

Co se děje v těle po aplikaci rázových vln?

V zásadě lze rozdělit terapeutický efekt rázových vln v ortopedii na 3 základní procesy:

  • stimulace protizánětlivého procesu
  • stimulace kostní novotvorby
  • především obrovská novotvorba krevního řečiště, vedoucí k zlepšenému prokrvení nemocné tkáně

Jaké přístroje používáme a s jakým efektem?

Po cca 10 ti letém vývoji byly na špičkových pracovištích vyvinuty již velmi kvalitní přístroje k aplikaci rázových vln v ortopedii. Naše pracoviště používá přístroj produkující rázové vlny na elektrohydraulickém principu EvoTron švýcarské firmy High Medical Technologies. Byli jsme první v rámci ČR, kdo tuto metodu zavedl do ambulantní praxe. Naše zkušenosti plně korespondují s výsledky uváděnými zahraničními i tuzemskými pracovišti. Jedná se o metodu vysoce účinnou a zcela bez vedlejších účinků.

V rámci všech diagnóz, při kterých jsem aplikovali rázové vlny, se úspěšnost pohybuje na hranici cca 85-90%, při léčení zánětů Achillovy šlachy a ostruh na patách je úspěšnost téměř 95%!

EvoTron je dostatečně silný přístroj, který generuje energii podle potřeby v potřebné hloubce, takže se aplikace provádí pouze jednorázově. Existují ještě podobné přístroje, produkující tzv. radiální vlny, jsou výkonově poněkud slabší, takže se aplikace opakuje cca v 5-6 sezeních.

Spektrum diagnoz vhodných pro aplikaci rázové vlny.

Spektrum diagnóz pro terapii rázovými vlnami v ortopedii se postupně rozšiřuje, avšak v současné době hlavní indikace pro použití ESWT jsou:

  • aplikace v případě chronické bolesti způsobené záněty šlach, šlachových úponů i tíhových váčků, kostní výrůstky, ostruhy na patách i loktech, přetížené šlachové úpony u sportovců, vzdorující veškeré běžné i méně zvyklé léčbě
  • velmi slibné jsou výsledky při léčbě revmatických zánětů šlach a tíhových váčků, stabilizace a remise (zklidnění) jsou zde zjevné
  • těžší poruchy trofiky (výživy) tkání způsobené buď zánětem či traumatem, provázené otoky a bolestmi, tzv.algodystrofický syndrom
  • špatně se hojící zlomeniny, případně i počínající paklouby kostí, použili jsme již několikrát u zlomenin zápěstních kostí.
  • chronické záněty kloubu, případně i jejich tíhových váčku s vznikem kalcifikací v kloubu
  • impingement syndrom ramene
  • u pacientů nevhodných (pro věk či jiné závažné choroby vedoucí k vysokému operačnímu riziku) pro artroskopickou operaci

Tedy v zásadě jde o zánětlivé procesy nebo poruchy výživy kloubů, šlach či kostí, kdy chceme v postižené tkáni obranné mechanizmy našeho těla obnovit a tkáň tak revitalizovat.

Rozdíl mezi rázovými vlnami a jinými, v současnosti běžnými metodami, používanými na výše uvedené diagnózy?

Především v účinnosti. Léčebný efekt většiny používaných metod, tj. fyzikální terapie či biostimulačního laseru činí cca 35-55 %. Při použití rázových vln se pohybuje úspěšnost při výše uvedených diagnozách cca kolem 85-90 %, u patních ostruh někdy i více. Ve většině případů jsme schopni dosáhnout aplikací rázových vln shodného efektu, jako při klasické operaci.

Nemohou rázové vlny škodit, neprojeví se nakonec nějaký vedlejší efekt a jde o léčbu skutečně moderní nebo jen módní?

V rámci celosvětových studií prováděných zejména v Německu a v USA (studie s rozsáhlými počty pacientů), nebyly prokázány dosud naprosto žádné vedlejší účinky. A to se rázové vlny v medicíně používají již velmi mnoho let. Rázové vlny se nemají aplikovat u dětí eentuelně dospívajícíh až do ukončení růstové aktivity. U dospělých se nesmí provádět aplikace u těch pacientů, kteří užívají trvale léky ředící krev např. Pelentan, Clexan, Warfarin apod. Vývoj medicíny a její moderní trendy v Evropě jsou zcela zřetelné. Zcela základní a nejsilnější trend je v přesunu zdravotní péče z nemocnic do ambulantní sféry. Medicína se zkvalitňuje, ale výrazně se zdražuje i provoz lůžkových zdravotnických zařízení. Vznikají centra pro ambulantní chirurgii (tzv.One Day Surgery), s cílem optimalizovat podmínky pro vlastní operační zákrok tak, aby pacient nemusel být hospitalizován.

Z toho vyplývá zásadní požadavek na ambulantní sféru. Ta musí být schopna zvládnout dokonale nejen diagnostický proces, ale také musí nabídnout řešení, tj. léčbu, která se svou účinností může srovnávat s efektem tradičního chirurgického zákroku, tedy zcela v duchu moderních požadavků na medicínu, což platí v případě terapie rázovými vlnami dokonale.


Objednávání k aplikaci ESWT je možno po telefonu či e-mailem. Před každou aplikací je bezpodmínečně nutné osobní vyšetření pacienta, většinou i pomocí ultrazvuku či v komparaci s RTG snímkem. Teprve podrobné vyšetření stanoví přesnou diagnózu a tím i indikaci a vhodnost k aplikaci rázových vln. V současné době ošetřujeme stále ještě mnoho lidí z celé republiky, objednací doby s pohybují v relaci 2-3 týdnů.

Pokud je pacient ze vzdálenější oblasti republiky, je možno telefonicky domluvit termín i čas vyšetření tak, aby v byla v případě aplikace rázových vln dostatečná časový prostor k provedení zákroku hned po vyšetření týž den.

Aplikace rázových vln je plně hrazena pacientem!