Standardním vyšetřením se rozumí základní vyšetření pacienta v rámci jeho potíží, vedoucí k stanovení diagnózy, bez použití dalších paraklinických vyšetření (např. RTG, ultrazvukové vyšetření, laboratorní odběry atd.). Pokud je nutno k stanovení přesné diagnózy další vyšetření, eventuelně konzultace u dalšího odborníka, zajišťujeme je automaticky. Do standardního vyšetření patří i kineziologický rozbor poruchy pohybu v některém postiženém kloubu, či páteři a, je-li z léčebného hlediska vhodný, tak i rozpis léčebné rehabilitace. Podle povahy diagnózy je pacient následně po vyšetření vybaven recepty na léky, případně na jiná potřebná ošetření a je-li to nutné, dostane ihned časový termín další kontroly.

Na rehabilitaci je standardní ošetření takové, které je k doplnění terapie doporučeno odborným lékařem (viz popisy léčebných metod). Metody označené jako PP (placené pacientem) pojišťovny nehradí.

Objednávání

Objednáváme cca 4 pacienty na 1 hodinu. Objednací lhůta se u nás pohybuje dlouhodobě cca mezi 3 – 4 týdny ve Zlíně, cca 2 týdny ve Slavičíně.
Přednostně ošetřujeme: úrazy, febrilní stavy (teploty), matky s malým dětmi a invalidy s těžší poruchou hybnosti!

Pokud kterýkoliv obvodní lékař zavolá s žádostí o akutní vyšetření (úraz, teploty, výrazně bolestivý stav apod.) vyšetříme pacienta ještě týž den.

Není v našich silách a není ani žádoucí pro obě strany, výše uvedený počet ošetřených za hodinu zvyšovat!

Pokud chce být sám pacient ošetřen dříve, než-li odpovídá současnému stavu objednávek (což se dozví telefonicky), je možno si vyžádat ošetření mimo stanovené pořadí kdykoliv dříve (i tentýž den po ordinačních hodinách) s poplatkem 300.- Kč za vyšetření.

Objednávat je možno několika způsoby

  • Poprvé, pokud není ještě pacient v naší kartotéce, je nutné vyšetření s kompletní zdravotní dokumentací a doporučením od svého obvodního lékaře.
  • Jakmile je u nás pacient zařazen do kartotéky v počítači, potom se může objednávat sám osobně na tel. 577 437 149 (Zlín) či na 577 343 732 (Slavičín), a domluví si termín i čas vyšetření osobně.
  • Pacient se může se objednat i prostřednictvím e-mail adresy na info@ortopediezlin.cz
  • Pokud se pacientovi termín objednání v průběhu čekání nehodí, možno jej kdykoliv telefonicky změnit.

Naše smluvní pojišťovny

(tj. pojišťovny, se kterými máme uzavřenu smlouvu na všechny výše uvedené výkony) 15

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a pojišťoven
211 – Zdravotnická pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

S ostatními pojišťovnami, v našem regionu méně zastoupenými, smlouvu na výše uvedené výkony nemáme!

To znamená, že pacient pojištěný u jiných, nežli výše uvedených smluvních pojišťoven, je povinen (pokud chce u nás vyšetření či ošetření absolvovat) platit tato ošetření v hotovosti dle bodového hodnocení a aktuálně platného sazebníku!