Již cca 10 let provozujeme ve spolupráci s švédskou firmou ORTOPEDICA protetickou poradnu. Zde provádíme korekce zejména plochých nohou u dětí i dospělých, a dále korekce obuví či individuálními vložkami u poúrazových deformit, stavů po mozkových příhodách či stavů po dětské mozkové obrně. Zde se často kombinují individuální ortopedická vložka se zhotovením individuální ortopedické obuvi.

Podologické vyšetření znamená v podstatě vyšetření osy nohy, postavení prstů, paty, osy jednotlivých kostí, zvl paty a nákresu chodidla pro zhotovení kopyta. Toto vyšetření, jakož i odebrání míry k zhotovení individuální ortopedické vložky provádí odborná asistentka fy. ORTOPEDICA paní Marie Tomaníková. Termíny vyšetření a odběru míry možno zjistit na tel. 577 437 149.