Vedoucí rehabilitační pracovnice Bc. Jitka Foukalová

Léčebné metody

 • základní léčebná rehabilitace, kondiční cvičení
 • individuální rehabilitace, ošetření svalových skupin dle rozpisu lékaře
 • terapie funkčních poruch (dle kineziologického rozboru) s použitím různých metod např. měkké techniky, labilní plochy, balanční plochy na úseči, akupresura
 • strojová masáž, cvičení na míči, cvičení skoliózy dle Švejcara atd.
 • ošetření žeber dle Mojžíšové
 • ošetření svalstva „měkkými technikami“
 • speciální sestava cvičení pro ženy s osteoporózou
 • segmentové (reflexní) masáže
 • klasická masáž částečná i celková – PP
 • fyzikální terapie – ultrazvuk (kontinuální i pulsní režim); elektroterapie – diadynamické proudy, diatermie, TENS; elektrostimulace svalstva (RS proudy, Kötz. Proudy); elektrostimulace pánevního dna (vaginálními sondami); parafínové lázně; 4 bodová strojní masáž – PP
 • SM systém – spiral. stabilizace páteře, nácvik, metodická výuka

Přístrojové vybavení rehabilitací

 • Elektroléčba – Elektrostimulátor ST 26 Cosmogamma, včetně vaginální sondy k stimulaci pánevního dna.
 • Kombinovaná th. – Sonopuls 992, kompletní výbava, včetně vaginální sondy (viz výše)
 • Parafinová lázeň – Einrauf Nonius
 • Laser – Maestro se sondami 830 nmM, 50 mW a 635 nm, 30mW
 • Strojová masáž 4 – bodová Zepter
 • Generátor rázových vln EVOTRON (HMT)
 • Magnetoterapie DIMAG
 • Nestabilní plošiny (úseče) – výcvik posturální koordinace
 • Dřevěnné žebřiny, ribstoly, tyče na cvičení, velké míče o průměru 60 cm, činky, míčky

Indikace k léčebné rehabilitaci

 • Stavy po aplikaci totální endoprotézy kyčle i kolene
 • Stavy po artroskopických operacích
 • Stavy po zlomeninách spojené s poruchou funkce kloubů
 • Degenerativní změny kloubů (zvláště kyčlí i kolen, včetně poúrazových stavů)
 • Vertebrogenní potíže (choroby páteře degenerativního charakteru, funkční poruchy ap.)
 • Neurogenní poruchy, parézy, částečné ochrnutí končetin
 • Stress inkontinence (samovolný únik moči) u starších žen
 • Stavy po centralních mozkových příhodách
 • Vadné držení, scoliosy u dětí a dospívajících
 • Ženy trpící osteoporosou (řídnutím kostí)