Pod pojmem ambulantní operace rozumíme obecně operaci, po níž lze pacienta beze strachu s minimálními opatřeními propustit do domácího léčení a není nutná žádná časově či instrumentálně náročná chirurgická intervence (není nutné sledování a tedy ani pobyt na lůžku).

Po ambulantní operaci, která se většinou provádí v lokální anestézii, odchází pacient do domácího ošetření. Operace většinou trvá cca 20-30minut, další převazy jsou většinou cca za 2-3 dny a potom až vynětí stehů. Podle potřeby probíhá následně ještě pooperační rehabilitace, masáže apod.

Operační výbava

  • chirurgické síto se základní výbavou + Luer. kleště
  • základní šicí materiál
  • roušky jsou jednorázové, na jedno použití, sterilní krytí systémem „steril-pack“

Typické indikace k provedení ambulantní operace jsou

  • lupavé prsty na ruce
  • kladívkovité prsty na noze
  • drobné deformace prstů obecně, tuhé jizvy, poúrazové stavy
  • prodloužení zkrácených šlach, zvláště poúrazové stavy
  • drobné nádorky, kožní cysty či jiné kožní afekce
  • zánětlivě změněné burzy (tíhové váčky na prstech nohou)
  • zarůstající nehty zvláště na nohou, nehty postižené plísní

Objednání k operaci – pouze na základě vyšetření, telefonicky není možné. Většina výkonů je hrazena pojišťovnami.